Ο κερατόκωνος είναι μία προοδευτική λέπτυνση του κέντρου του  κερατοειδή, που έχει σαν αποτέλεσμα την  αλλαγή του φυσιολογικού του σχήματος  από σφαιρικό σε κωνικό (Σχ. 1). Η προοδευτική αυτή παραμόρφωση,  έχει σαν αποτέλεσμα την επιδείνωση της όρασης λόγω της δημιουργίας  ενός ανώμαλου αστιγματισμού  ο οποίος συνεχώς εξελίσσεται και καταλήγει  σε ουλοποίηση και θόλωση του κεντρικού κερατοειδή.  Η συχνότητα του κερατόκωνου είναι 1 στα 2000 άτομα.