Υπερμετρωπια

Τι είναι η υπερμετρωπία;

Η υπερμετρωπία είναι και αυτή μια συχνή διαθλαστική ανωμαλία, όπου οι φωτεινές ακτίνες από το εξωτερικό περιβάλλον, επομένως και τα είδωλα των διαφόρων αντικειμένων, δεν εστιάζονται στο πίσω μέρος του ματιού μας, δηλ. στον αμφιβληστροειδή χιτώνα, όπως συμβαίνει στα φυσιολογικά εμμετρωπικά μάτια (βλ. σχήμα 1), αλλά πίσω από αυτόν (βλ. σχήμα 2), με αποτέλεσμα να κουράζονται εύκολα ή να μη βλέπουμε πολύ καθαρά κοντά ή και μακριά, ανάλογα με το βαθμό της υπερμετρωπίας και την ηλικία. Αυτό οφείλεται είτε στο μικρό μέγεθος του βολβού (αξονική υπερμετρωπία), είτε στην μειωμένη διαθλαστική δύναμη του εμπρός διαφανούς τοιχώματος του ματιού δηλ. του κερατοειδή χιτώνα ή του φακού του ματιού που βρίσκεται πίσω από την κόρη (διαθλαστική υπερμετρωπία).

Πότε εμφανίζεται η υπερμετρωπία;

Η υπερμετρωπία εμφανίζεται συνήθως από τη γέννηση. Μπορεί να παρουσιάσει μια ελάττωση στην εφηβική και μετεφηβική ηλικία λόγω της αυξημένης προσαρμοστικότητας του φακού των ματιών και να αρχίσει να ενοχλεί πάλι στην ηλικία των 30-35 ετών

Πως αντιμετωπιζεται η υπερμετρωπια;

Η αντιμετώπιση γίνεται με:

  • Γυαλιά
  • Φακούς επαφής
  • Διαθλαστικές επεμβάσεις
    1. Με Laser
    2. Χειρουργικά
    3. Συνδυασμός Laser και χειρουργικής επέμβασης

Περισσότερα…