Η Διαθλαστική Χειρουργική, με την οποία διορθώνονται οι διαθλαστικές ανωμαλίες (μυωπία-υπερμετρωπία-αστιγματισμός αλλά και πρεσβυωπία)  είναι ο τομέας της Χειρουργικής του Οφθαλμού που τα τελευταία 15-20 χρόνια εμφανίζει ραγδαία εξέλιξη. Η επανάσταση ήρθε με τις ακτίνες λέιζερ, η αποτελεσματικότητα, η ακρίβεια και η ασφάλεια των οποίων έκανε τις επεμβάσεις αυτές να είναι οι πλέον συχνές οφθαλμικές επεμβάσεις σε παγκόσμια κλίμακα και εκατομμύρια ανθρώπους να βλέπουν πλέον χωρίς γυαλιά ή φακούς επαφής. Από τις νεότερες εξελίξεις στο τομέα αυτό, οι κυριότερες είναι:

-Οι laser μικροκερατόμοι, όπου ο κρημνός (flap) στην επέμβαση lasik δεν γίνεται με μηχανικό κερατόμο (λεπίδα), αλλά με ειδικό laser (femtosecond), επιτυγχάνοντας έτσι μέγιστη ακρίβεια στο πάχος και το σχήμα του κρημνού, πιο ομαλές τομές, ταχύτερη επούλωση και σχεδόν μηδενικές επιπλοκές.

-Οι πολυεστιακές κερατοσμιλεύσεις, όπου το laser δημιουργεί ένα είδος πολυεστιακού φακού στην επιφάνεια του κερατοειδή για τη διόρθωση και της πρεσβυωπίας (presbylasik).

-Οι  Wavefront guided επεμβάσεις, όπου η σμίλευση του κερατοειδή γίνεται απόλυτα εξατομικευμένα, λαμβάνοντας υπ ‘ όψιν όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε οφθαλμού.

Η εξατομικευμένη σμίλευση του κερατοειδή, έχει σαν στόχο, όχι μόνο την καλύτερη όραση ποσοτικά αλλά και ποιοτικά. Για να καταλάβουμε τη διαφορά της εξατομικευμένης διόρθωσης με laser από τις μη εξατομικευμένες, θα αναφέρουμε το απλό παράδειγμα του έτοιμου ρούχου από εκείνο του ράφτη, που έχει “κοπεί και ραφτεί στα μέτρα μας”.

Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τα μάτια μας. Αν δύο μάτια που έχουν ακριβώς τους ίδιους βαθμούς π.χ. μυωπίας, τα διορθώσουμε το ένα με τη συμβατική μέθοδο και το άλλο με την εξατομικευμένη, μπορεί μεν να έχουμε σαν τελικό αποτέλεσμα το μέγιστο της όρασης ποσοτικά (10/10) και για τα δύο μάτια, ποιοτικά όμως το μάτι με την εξατομικευμένη διόρθωση μπορεί να έχει καλύτερη όραση π.χ. να βλέπει καθαρότερα τα περιγράμματα, πιο ζωηρά τα χρώματα, να έχει καλύτερη όραση στο χαμηλό φωτισμό, να μην “τυφλώνεται” από τα φώτα το βράδυ κ.λ.π. Αυτό συμβαίνει, γιατί στις προεγχειρητικές μετρήσεις, λαμβάνεται υπ’ όψιν όχι μόνο ο βαθμός της μυωπίας ή της υπερμετρωπίας ή του αστιγματισμού, αλλά και όλες οι άλλες ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου ματιού, όπως οι μικροανωμαλίες του κερατοειδή, του φακού, το μέγεθος της κόρης κ.ά.

Οι ειδικές αυτές προεγχειρητικές μετρήσεις γίνονται με συσκευές υψηλής τεχνολογίας, τους Αναλυτές Μετώπου Κύματος (Wavefront Analyzers) ή Αμπερόμετρα ( Aberrometers, Aberrations=εκτροπές ). Οι συσκευές αυτές καταγράφουν το “δακτυλικό αποτύπωμα” της διάθλασης του ματιού, μετρώντας την συνολική διαθλαστική κατάστασή του και την αποδίδουν με την μορφή τρισδιάστατου χάρτη.

Με αυτά και άλλα δεδομένα, τροφοδοτείται ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του λέιζερ ο οποίος και ρυθμίζει, εξατομικευμένα πλέον, την σμίλευση του κερατοειδούς.

Προς το παρόν, στόχος της μεθόδου αυτής είναι η επίτευξη της καλύτερης δυνατής όρασης, ποσοτικά και ποιοτικά. Εφαρμόζεται κυρίως σε επιλεγμένα περιστατικά, σύμφωνα με την αξιολόγηση του οφθαλμιάτρου, π.χ. σε λεπτούς κερατοειδείς, μεγάλες κόρες των ματιών ή σε μάτια με υψηλού βαθμού εκτροπές.

Παραλλαγή της εξατομικευμένης διόρθωσης είναι και η topo guided που βασίζεται στη τοπογραφία του κερατοειδή και η οποία είναι πολύ χρήσιμη κυρίως σε φωτοθεραπευτικές κερατεκτομές και στη διόρθωση ανώμαλου αστιγματισμού.