Επεμβασεις με laser

  • Διόρθωση μυωπίαςυπερμετρωπίαςαστιγματισμού και πρεσβυωπίας με 7ης γενιάς EXCIMER LASER, με τη μέθοδο LASIK ή PRK (και των παραλλαγών της LASEK-EPILASIK) και τη χρήση μηχανικού ή laser κερατόμου (femtosecond). Εξατομικευμένες θεραπείες ειδικών διαθλαστικών περιπτώσεων (υψηλές εκτροπές, ανώμαλοι –ασύμμετροι αστιγματισμοί, επιπεπλεγμένα περιστατικά κλπ.) με τη χρήση των μεθόδων WAVEFRONT και TOPO-GUIDED (βλ. διαθλαστικές επεμβάσεις).
  • Θεραπεία δευτερογενή καταρράκτη με YAG LASER: Σε ασθενείς που έχει προηγηθεί εγχείρηση καταρράκτη και έχει θολώσει ο σάκκος που περιέχει τον ενδοφακό.
  • Θεραπεία γλαυκώματος ανοιχτής γωνίας με LASER: Εναλλακτική θεραπεία για την μείωση της ενδοφθαλμίου πιέσεως (ALT και SLT)
  • Θεραπεία γλαυκώματος στενής ή κλειστής γωνίας με YAG LASER: Διάνοιξη περιφερικών ιριδοτομών.
  • Laser φωτοπηξία ακτινωτού σώματος: Για τη μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης σε δύσκολα περιστατικά.
  • Θεραπεία διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας με ARGON LASER: Σε διαβητικούς ασθενείς για την θεραπεία των αλλοιώσεων από το σακχαρώδη διαβήτη.
  • Θεραπεία εκφυλιστικών αλλοιώσεωνπαθολογικών καταστάσεωνρωγμών και μικρής έκτασης αποκολλήσεων του αμφιβληστροειδή.