Έρευνα της Novartis για το γλαύκωμα δείχνει ότι το 85% των ανθρώπων φοβούνται την απώλεια της όρασης, αλλά μόνο το 33%  επισκέπτονται τακτικά τον οφθαλμίατρό τους.

Εν όψει της Παγκόσμιας Εβδομάδας Γλαυκώματος (12-18 Μαρτίου), η Novartis επισήμανε τα αποτελέσματα μιας διεθνούς έρευνας που δείχνουν ότι στην πλειονότητά τους, οι άνθρωποι που πήραν μέρος (54% των ερωτηθέντων) δεν γνωρίζουν το γλαύκωμα ως νόσο. Το γλαύκωμα αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες τύφλωσης παγκοσμίως προσβάλλοντας περίπου 60 εκατομμύρια ανθρώπους. Σε πρώιμα  στάδια αποτελεί  μια σχεδόν ασυμπτωματική οφθαλμική νόσο, που επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου και εάν δεν αντιμετωπιστεί μπορεί να οδηγήσει σε τύφλωση.

Η έρευνα έδειξε ότι 87% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι οι τακτικές οφθαλμολογικές εξετάσεις είναι σημαντικές, αλλά μόνο 33% εξ αυτών ανέφεραν ότι εξετάζονται ετησίως.

«Ως παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της Οφθαλμολογίας, η Novartis θέλει να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τη σημασία των τακτικών οφθαλμολογικών εξετάσεων από κάποιον ειδικό. Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία είναι ζωτικής σημασίας, αλλά πολλοί άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο εμφάνισης γλαυκώματος και πιθανής τύφλωσης», δήλωσε ο Γρηγόριος Ρομπόπουλος, Chief Scientific Officer της Novartis Hellas. «Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας επιβεβαιώνουν τις συστάσεις από ειδικούς επιστήμονες και συλλόγους ασθενών, και δείχνουν ότι υπάρχει σημαντικό χάσμα μεταξύ της ενημέρωσης για τη νόσο, του πιθανού αντίκτυπού της και του σχετικά χαμηλού ποσοστού αποδοχής του τακτικού ελέγχου σε ατομικό επίπεδο».

Το παγκόσμιο φορτίο του γλαυκώματος προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω, με τον αριθμό των ανθρώπων που ζουν με τη νόσο παγκοσμίως να αυξάνεται σε περίπου 76 εκατομμύρια έως το 2020.

Κάποια πρόσθετα βασικά ευρήματα από την έρευνα είναι τα εξής:
•    85 % των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι από τις πέντε αισθήσεις τους, θα φοβόντουσαν περισσότερο να χάσουν την όρασή τους.
•    Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους οι ερωτηθέντες δεν υποβλήθηκαν πρόσφατα σε οφθαλμολογική εξέταση ήταν οι εξής: έλλειψη χρημάτων ή ασφάλισης (21%), η πεποίθηση ότι «δεν αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα με τα μάτια μου» (19 τοις εκατό), και η πεποίθηση ότι η ετήσια εξέταση δεν είναι απαραίτητη (17%).
•    54% των ερωτηθέντων δεν γνώριζαν το γλαύκωμα – οι ερωτηθέντες ήταν περισσότερο εξοικειωμένοι με τον καταρράκτη.

Στοιχεία της έρευνας

Η ολοκληρωμένη διαδικτυακή έρευνα, η οποία ήταν μια χορηγία της Novartis, αξιολόγησε την αναγνώριση της νόσου του γλαυκώματος σε ενήλικες άνω των 18 ετών. Συνολικά 5.000 άνθρωποι από την Αυστραλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες πήραν μέρος (1.000 ανά χώρα). Στόχος της μελέτης ήταν η καλύτερη κατανόηση των γενικών γνώσεων σχετικά με τη νόσο και των προσωπικών συμπεριφορών όσον αφορά την υγεία των ματιών, με σκοπό την ενημέρωση και των ευαισθητοποίηση των πληθυσμών υψηλού κινδύνου. Η διαδικτυακή έρευνα διενεργήθηκε τον Μάιο του 2016. Το περιθώριο σφάλματος είναι συν ή πλην 1,39 τοις εκατό (συν ή πλην 3,1 τοις εκατό για τις μελέτες που αφορούν την εκάστοτε χώρα).

Αθόρυβος κλέφτης της όρασης

Ο συνηθέστερος τύπος γλαυκώματος, που συχνά συσχετίζεται με χρονιότητα αυξημένης ενδοφθάλμιας πίεσης, μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς αισθητά συμπτώματα και να οδηγήσει σε μόνιμη απώλεια όρασης. Είναι γνωστό ως «ο αθόρυβος κλέφτης της όρασης». Με έγκαιρη διάγνωση, είναι δυνατός ο έλεγχος της πάθησης. Περίπου το ένα τρίτο των ερωτηθέντων της έρευνας παγκοσμίως ορθώς προσδιόρισαν την υψηλή οφθαλμική πίεση, το οικογενειακό ιστορικό, τον διαβήτη και την προχωρημένη ηλικία ως παράγοντες κινδύνου του γλαυκώματος.

Δημοσιεύθηκε  stogiatro.gr